ENDLER KONSERTREEKS / CONCERT SERIES
SONDAG/SUNDAY 10 JUNE: MUSIC OF THE NIGHT 2
LOUISE HOWLETT & ALBERT COMBRINK
(English version below)

Endler-konsertreeks sluit eerste seisoen af met ‘n “Aand by die Fliek”
Die Endler-konsertreeks sluit hulle eerste seisoen op Sondag 10 Junie om 4.30nm af met ‘n feestelike middagkonsert met Louise Howlett (sopraan) en Albert Combrink (klavier).
Musiek van die Nag 2 vier die wêreld van die silwerdoek, deur ‘n seleksie van die gewildste arias, jazz-items en ballades wat in films gebruik is.

Vanaf Room with a View tot James Bond tot Moulin Rouge, voer Louise en Albert die luisteraar naatloos deur die style van Puccini, Bizet, Rogers en Hammerstein, Hoagy Carmichael, John Barry en andere met liedere soos O Mio Babbino Caro, Diamonds are a Girl’s Best Friend en die Titanic-treffer My Heart will Go On. Dit is die soort program wat tipies geword het vir hierdie twee veelsydige kunstenaars en bied iets vir almal. Lighartige vertellings word ingevoeg tussen die liedere en daar word ‘n prys of twee uitgedeel aan enigeen in die gehoor wat kan raai uit watter films die items kom, of in watter jaar die film gemaak is.

Louise, plaaslik bekend vir haar FMR-program For die Love of Opera, het sang studeer aan die Royal College of Music in London en het haar Kaapstad-debuut gemaak saam met die Kaapstad Filharmoniese Orkes tydens die millenniumkonsert in Kirstenbosch. Albert het klassieke klavierstudies in Natal voltooi en is sedertdien een van die aktiefste vokale begeleiers en afrigters in Kaapstad. Hy is ook ‘n stigterslid van die Kaapstad Tango-Ensemble en het in 2006 by Louise aangesluit om hulle gedeelde passie vir jazz, Broadway en andere te vier, waardeur unieke produksies soos Across the styles ontstaan het. Hiermee het hulle al die land deurkruis, vanaf konsertsale tot Blues-feeste, en het gelei tot hulle 2010 CD “Night Sessions”.

Hierdie matinéekonsert vind plaas in die Fismer-saal, Stellenbosch en kaartjies is beskikbaar teen R99 / R75 by Computicket landswyd of by 0861 915 8000. Kaartjies sal ook op die dag beskikbaar wees by die kaartjiesloket, wat open om 15.30. Skakel asseblief die Endler-konsertreeks by 021 808 2343 tydens kantoorure, vir verdere inligting.


Endler Concert Series First Season finishes with a “Night at the Movies”

The Endler Concert Series finishes its first season with a fun afternoon concert featuring Louise Howlett (soprano) and Albert Combrink (piano) on Sunday 10th June at 4.30pm.
Music of the Night 2 celebrates the world of the silver screen, through some of the greatest arias, jazz standards and ballads ever written and featured in the movies.

From A Room with a View to James Bond to Moulin Rouge, Louise and Albert will seamlessly move you across the styles of Puccini, Bizet, Rogers and Hammerstein, Hoagy Carmichael, John Barry and more with songs ranging from O Mio Babbino Caro to Diamonds are a Girls Best Friend to the Titanic hit My Heart will Go On. This programme has become the trademark of these two multi-talented performers providing something for everyone. The songs are interspersed with light-hearted narrative and a prize or two will be given to audience members who can guess in which movie the songs have featured, or in which year they were made.

Louise, known locally for her FMR programme For the Love of Opera, studied singing at the Royal College of Music in London and made her Cape Town debut with the Cape Town Philharmonic Orchestra at its millennium concert at Kirstenbosch. Albert finished his classical piano studies in Natal and has since become one of the most widely-used vocal accompanists and coaches in Cape Town. Alongside this he is a founder member of the Cape Town Tango Ensemble and in 2006 joined forces with Louise to explore their passion for Jazz, Broadway and more, creating their own unique brand of Across the styles productions. This has taken them throughout the country from concert halls to Blues festivals, culminating in their 2010 CD “Night Sessions”.

This matinee concert takes place in the Fismer Hall, Stellenbosch and tickets priced R99 / R75 are available from Computicket outlets countrywide or on 0861 915 8000. Tickets are also available on the day from the venue and the box office will open at 15.30. For further enquiries, please call the Endler Concert Series on 021 808 2343 during office hours.

Read a review of this programme on ARTSLINK